Виши суд у Београду је дана 11. марта 2019.године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ оптуженог Жељка Рутовића због извршења кривичног дела Тешка телесна повреда из члана 121 став 1 КЗ и кривичног дела Недозвољена производња, држење, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ  и Неђељка Мумина због извршења кривичног дела Тешка телесна повреда из члана 121 став 1 КЗ у вези члана 35 КЗ и кривичног дела Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, док су обојица оптужених оглашени кривим да су извршили кривично дело Насилничко понашање из члана 344 став 1 у вези става 1 КЗ у саизвршилаштву, па је суд:

- оптуженог Жељка Рутовића осудио на јединствену казну затвора у рајању од 4 године и 4 месеца,
- оптуженог Неђељка Мумина осудио на јединствену казну затвора у рајању од 2 године и 4 месеца, у коју казну му се има урачунати време роведено у притвору.

На основу члана 425а ЗКП-а суд је донео решење којим је према оптуженом Неђељку Мумину укинуо притвор и којим је одређено да се исти има пустити на слободу.

Против наведене пресуде оптужени и његов бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.