Пред Вишим судом у Београду против оптуженог Жељка Рутовића других, због кривичног дела тешка телесна повреда и др., заказано је:

 

јавно објављивање пресуде заказано је за 11.марта 2019. године у 12,00 часова у судници број 6 у згради Вишег суда у Београду, ул. Катанићева 15.