Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 8. марта 2019. године у поступку који се води против оптуженог Ђурашковић Мила и других, донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ и то:

Oкривљеног МИЛА ЂУРАШКОВИЋА због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 и члана 61 Кривичног законика и кривичног дела пореска утаја из члана 229 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика, и истог осудио на јединствену казну затвора у трајању од 4 године и 3 месеца и новчану казну у износу од 6.000.000,00 (шестмилиона) динара, те га обавезао да на име противправне имовинске користи стечене по основу неизмиреног пореза на капитални добитак физичког лица, уплати у буџет Републике Србије износ од 142.816.328,21 динар, у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде;

Oкривљеног ДЕЈАНА ЈЕВТИЋА због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 и члана 61 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од 2 године;

Oкривљеног РИСТУ РИСТИЋА због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 и члана 61 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од  3 године;

Oкривљеног БОРУ ЈЕЛИЋА због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 и члана 61 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од  2 године;

Oкривљеног БРАНИСЛАВА ЈОВАНОВИЋА због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 и члана 61 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од  2 године;

Oкривљену ЉИЉАНУ КОСТИЋ због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 и члана 61 Кривичног законика и исту осудио на казну затвора у трајању од 2 године;

Oкривљеног СРЂАНА ФИЛИПОВИЋА због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 и члана 61 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од  1 године и 6 месеци;

Окривљени Мило Ђурашковић, Риста Ристић, Дејан Јевтић, Бора Јелић, Бранислав Јовановић, Љиљана Костић и Срђан Филиповић обавезани су да ФАМ-у солидарно накнаде причињену штету у износу од 2.881.738.002,44 динара, у току од 3 месеца од од дана правноснажности пресуде.

Окривљеног МИРОСЛАВА МИШКОВИЋА због извршења кривичног дела пореска утаја у помагању из члана 229 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 35 Кривичог законика и истог осудио на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци и новчану казну у износу од 8.000.000,00 (осаммилиона) динара.

Окривљеног МАРКА МИШКОВИЋА због извршења кривичног дела пореска утаја из члана 229 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика и истог осудио на казну затвора у трајању од 1 године, коју ће окривљени издржавати у просторијама у којима борави уз примену електронског надзора и новчану казну у износу од 8.000.000,00 (осаммилиона) динара, док је суд предузеће „МЕРА ИНВЕСТ ДОО“, чији је власник окривљени Марко Мишковић, обавезао да на име противправне имовинске користи, а по основу неизмиреног пореза на капитални добитак правног лица уплати у буџет Републике Србије износ од 320.272.803,34 динара у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде;

Oкривљеног ЖИВОЈИНА ПЕТРОВИЋА због извршења кривичног дела пореска утаја у помагању из члана 229 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 35 Кривичног законика, те је истог осудио на казну затвора у трајању од 8 месеци, коју ће окривљени издржавати у просторијама у којима борави, уз примену електронског надзора и новчану казну у износу од 500.000,00 (петстохиљада) динара;

Oкривљену ЈАДРАНКУ БАРДИЋ због извршења кривичног дела пореска утаја у помагању из члана 229 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 35 Кривичног законика, те је исту осудио на казну затвора у трајању од 6 месеци, коју ће окривљена издржавати у просторијама у којима борави уз примену електронског надзора која се има извршити у просторијама у којима станује уз меру електронског надзора и новчану казну у износу од 250.000,00 (двестапедесетхиљада) динара;  Према окривљеном Милу Ђурашковићу, окривљеном Марку Мишковићу и окривљеном Мирославу Мишковићу УКИНУТА је мера забране напуштања боравишта територије РС уз привремено одузимање путне исправе.