У кривичном поступку против оптужених Ђурашковић Мила, због кривичног дела злоупотреба одговорног лица и пореска утаја, оптужених Јефтић Дејана, Ристић Ристе, Јелић Бора, Јовановић Бранислава, Костић Љиљане, Филиповић Срђана, због кривичног дела злоупотреба одговорног лица  и оптужених Мишковић Марка, Петровић Живојина, Бардић Јадранке и Мирослава Мишковића, због кривичног дела пореска утаја,

јавно објављивање пресуде ОДЛОЖЕНО је за 8.марта у 10,00 часова у судници број 1 у згради Вишег суда у Београду, ул. Устаничка 29, услед здравствених проблема председника већа која је данас писмено обавестила управу суда о спречености да приступи на рад.