Виши суд у Београду је донео пресуду којом је одбио као неосноване жалбе Другог основног јавног тужилаштва у Београду и бранилаца окривљеног Јована
Вукотића и потврдио пресуду Другог основног суда у Београду, којом је оптужени Јован Вукотић оглашен кривим због извршења продуженог кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 2 у вези става 1 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 3 (три) месеца.