Главни претрес у кривичном поступку против оптужених Ђурашковић Мила, због кривичног дела злоупотреба одговорног лица и пореска
утаја, оптужених Јефтић Дејана, Ристић Ристе, Јелић Бора, Јовановић Бранислава, Костић Љиљане, Филиповић Срђана, због кривичног дела злоупотреба одговорног лица  и оптужених Мишковић Марка, Петровић Живојина, Бардић Јадранке и Мирослава Мишковића, због кривичног дела пореска утаја, окончан је дана 4.фебруара 2019.године и јавно објављивање пресуде заказано је за 5.марта у 10,00 часова у судници број 1 у згради Вишег суда у Београду, ул. Устаничка 29.