Пред овим судом у току је кривични поступак против оптужених Ђурашевић Јосипа и других, због кривичног дела из члана 350 став 4 у вези става 3 Кривичног законика и др., по оптужници Тужилаштва за организовани криминал од 23.5.2011. године.

Oбавештавамо Вас да је ОБЈАВЉИВАЊЕ  ПРЕСУДЕ заказано за 13.03.2019. године, са почетком у 13,00 часова, у судници  број  2, зграде Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, у Устаничкој улици брoj 29.