Пред овим судом у току је кривични поступак против оптужених Шаранчић Миланка и других, због продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 33 и 61 Кривичног законика, по оптужници Тужилаштва за организовани криминал од 01.12.2010. године, која је измењена дана 06.09.2016. године.

Oбавештавамо Вас да је ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ у предмету К-По1 број 105/2015 аказано за 12.03.2019. године, са почетком у 13,00 часова, у судници  број 2, зграде Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, у станичкој улици брoj 29.