Виши суд у Београду је дана 31.децембра 2018. године, у кривичном поступку који се води против оптуженог Драгише Бинића и других, донео и јавно објавио пресуду којом су ОСЛОБОЂЕНИ ОПТУЖБЕ и то: оптужени Драгиша Бинић, да је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ а оптужени Јован Димитријевић да је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица помагањем из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ у вези чл. 35 КЗ.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.