Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 28. децембра 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом је једногласно, на основу члана 423. став 1. тачка 2. ЗКП,  ОСЛОБОДИО ОД ОПТУЖБЕ, окривљеног Бранка Лазаревића, због кривичног дела Удруживање ради вршења кривичних дела из чл. 346 ст. 5 Кривичног законика и продуженог кривичног дела Одавања службене тајне из чл. 369 ст. 2 у вези са ст. 1 све у вези са чл. 61 Кривичног законика, окривљеног Бориса Гара, због кривичног дела Одавања службене тајне из чл. 369 ст. 2 у вези са ст. 1 Кривичног законика, окривљеног Штрбац Радована, због кривичног дела Одавања службене тајне у подстрекавању из чл. 369 ст. 2 у вези са ст. 1 све у вези са чл. 34 Кривичног законика и окривљеног Радуловић Родољуба, због кривичног дела Одавања службене тајне у подстрекавању из чл. 369 ст. 2 у вези са ст. 1 све у вези са чл. 34 Кривичног законика.

На основу члана 265. ЗКП, трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава овога суда.

Против ове пресуде, странке и браниоци имају право жалбе Апелационом суду у Београду, а преко овог суда, у року од 15 дана од пријема преписа пресуде.