Виши суд у Београду- Одељење за ратне злочине је дана 27.децембра 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом је опт. ДРАГАНА БАЈИЋА и опт.МАРКА ПАУКОВИЋА, на основу одредбе чл. 423 ст. 1 тач. 2 ЗКП, ОСЛОБОДИО ОПТУЖБЕ, да су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 Кривичног закона СРЈ у саизвршилаштву у вези са чланом 22 КЗ СРЈ.
На основу одредбе чл. 265 ст. 1 ЗКП у вези са чл. 261 ЗКП трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.
Странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду, а преко овога суда, у року од 15 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.