Обавештавам Вас да је објављивање пресуде у предмету К.По1. број 83/2014 против оптужених Лазаревић Бранка и других, заказано за  28.12.2018. године у 11:00 часова у судници број 2 у згради Вишег суда у Београду, ул. Устаничка 29.