Након окончаног главног претреса у поновљеном кривичном поступку који се води пред Вишим судом у Београду, Посебно одељење за организовани криминал, против окривљеног Горана Мојовић и других, због кривичног дела из члана 208 став 4 КЗ и других, по оптужници Тужилаштва за организовани криминал од 6.8.2009.године и која је последњи пут измењена дана 19.6.2018. године.

јавно објављивање пресуде заказано је за  21. Децембар 2018. године у 14.15 часова у судници број 2 у згради Вишег суда у Београду, ул. Устаничка 29.