Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине, на седници већа одржаној дана 11.12.2018. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за ратне злочине од 22.10.2018. године подигнуту против оптуженог Милоша Чајевића, којем је стављено на терет извршење кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ.

Испитујући оптужницу Тужилаштва за ратне злочие, кривично ванпретресно веће је стало на становиште да скуп чињеница које се наводе у оптужници и произлазе из доказа прикупљених у предистражном и истражном поступку, непосредно поткрепљују основану сумњу да је оптужени учинио кривично дело које му је стављено на терет, на начин како је то описано у наведеној оптужници, те уједно и оправдавају подизање оптужбе у овој кривичноправној ствари.

Против овог решења оптужени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.