У кривичном поступку против Дарка Шарића и других изречено укупно 292 године и 8 месеци затвора

Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је једногласно дана 10.децембра 2018. године донео је и јавно објавио пресуду у кривичном поступку који се пред овим судом води против окривљеног Дарка Шарића и других, због кривичног дела удруживања ради вршења кривичног дела из члана 346 став 5 Кривичног законика, кривичног дела неовлашћене производње и стављања у промет опојне дроге из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика, кривичног дела неовлашћене производње и стављања у промет опојне дроге из члана 246 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика, кривичног дела недозвољено држање оружја и муниције из члана 348 став 1 Кривичног законика, кривичног дела фалсификовања исправе из члана 355 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика, а по шест спојених оптужница Тужилаштва за организовани криминал.

Пресудом овог суда 23 окривљених ОГЛАШЕНО ЈЕ КРИВИМ и осуђено на казне по закону, у укупном трајању од 223 године и 5 месеца, и то:

Шарић Дарко, као организатор организоване криминалне групе, на казну затвора од 15 година,
Соковић Горан, као организатор организоване криминалне групе, на казну затвора од 15 година,
Вујановић Жељко, као организатор организоване криминалне групе на казну затвора у трајању од 14 година,
Пандрц Марко, на казну затвора у трајању од 13 година и 6 месеци,
Димитријевић Никола на казну затвора у трајању од 13 година,
Цајић Милош
на казну затвора у трајању од 11 година и 6 месеци,
Тошић Дарко
на казну затвора у трајању од 13 година,
Новаковић Ненад
на јединствену казну затвора у трајању од 13 година,
Недић Бошко
на казну затвора од 13 година,
Обрадовић Петар на казну затвора у трајању од 12 година,
Сретеновић Небојша на казну затвора у трајању од 10 година и 6 месеци,
Ђоковић Михајло, на казну затвора у трајању од 10 година и 6 месеци,
Радуловић Родољуб на казну затвора од 11 година,
Рачић Марко, на казну затвора у трајању од 10 година и 6 месеци,
Рачић Владимир,
на казну затвора у трајању од 10 година и 6 месеци,
Туњић Борислав
на казну затвора у трајању од 10 година и 6 месеци,
Миловац Милан на казну затвора у трајању од 11 година и 6 месеци,
Симбински Живко
на казну затвора у трајању од 10 година,

сведок сарадник  Вуковић Драшко осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 8 месеци,
сведок сарадник  Јоксовић Небојша на казну затвора у трајању од 5 месеци,
сведок сарадник  Адамовић Радан на јединствену казну затвора у трајању од 10 месеци,

Стојиљковић Бобан на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци,
Дабовић Марко
на казну затвора у трајању од 1 године,

Окривљени Стојиљковић Бобан и окр. Дабовић Марко ОСЛОБОЂЕНИ СУ ОПТУЖБЕ, због кривичног дела удруживања ради вршења кривичног дела из члана 346 став 5 Кривичног законика и кривичног дела неовлашћене производње и стављања у промет опојне дроге из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика (Службени гласник РС од 3.9.2009.године).

Окривљени Мирко Кнежевић и Милош Николић, ОСЛОБОЂЕНИ СУ ОД ОПТУЖБЕ, због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333 став 2 Кривичног законика у вези става 1 у вези члана 33 Кривичног законика.

Према окривљеном Николић Милошу, ОДБИЈЕНА ЈЕ ОПТУЖБА, због кривичног дела недозвољена производња држање ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 Кривичног законика - услед протека времена је наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења.

На основу члана 425а ЗКП према окр. Дарку Шарићу, окр. Петру Обрадовићу и окр.Небојши Сретеновићу продужен је притвор који може трајати до упућивања у завод за извршење кривичних санкција а најдуже док не истекне време трајања казне затвора која им је изречена првостепеном пресудом. Према окр. Жељку Вујановићу и окр. Милошу Цајићу продужена је мера забране напуштања стана уз електронски надзор.

У овом кривичном поступку, укупно је 37 процесуираних лица.

Троје окривљених је пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење Кпо1 број 249/10 од 13.7.2015.године, потврђеном пресудом Апелационог суда у Београду, Посебно одељење Кж1 По1 9/16 од 25.5.2016.године, ПРАВНОСНАЖНО ОСЛОБОЂЕНО ОД ОПТУЖБЕ, да су извршили кривична дела која су им стављена на терет, и то Станојковић Бојан, Газдић Дарко и Мишић Александра.

У току овог кривичног поступка 9 окривљених и то Александар Миодраг, Дејан Ракић, Марко Воротовић, Никола Павловић, Милош Крповић, Милош Пандрцм Мирко Миодраговић, Борис Лабан и Драган Лабудовић ОГЛАШЕНИ СУ КРИВИМ, пресудама овог суда, којима су прихваћени споразуми о признању кривичног дела, закључени са Тужилаштвом за организовани криминал и осуђени су на укупно 69 година и 3 месеца затвора.

Радње које су окривљенима у овом поступку стављене на терет, а које се односе на радње кривичног дела из члана 246 Кривичног законика, односе се на догађаје из марта месеца 2008.године који се одиграо у Бразилу и односи се на опојну дрогу кокаин у количини од 1100 килограма, затим три догађаја која су се одиграла у Италији, и то први током септембра и октобра 2008. године, којом приликом је заплењено 100 килограма опојне дроге кокаин, други у току 2008.године закључно са 19.01.2009.године којом приликом је у Тиренији, општина Пиза заплењено укупно 235 килограма и 158 грама опојне дроге кокаин и трећи у септембру месецу 2008.године којом приликом је на подручју Милана заплењено укупно 320 килограма опојне дроге кокаин, затим, догађај који се одиграо у Аргентини крајем 2008.године па све до почетка априла 2009.године, на крају, догађај у Уругвају који се односи на заплену укупно 2174 килограма и 682 грама опојне дроге кокаин, која је пронађена на јахти „Мауи“ која се налазила у Уругвајским територијалним водама.

Што се тиче питања примене материјалноправног прописа у погледу правне квалификације дела и изречених казни према окривљенима, судско веће је приликом доношења одлуке имало у виду примедбе указане од стране Апелационог суда у Београду и окривљене осудило због извршења кривичног дела Неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 2 Кривичног законика (Службени гласник РС број 85 од 6.10.2005.године), које дело је прописано блажим законом, а за које је запрећена казна од 5-15 година. Наиме, у пресуди Апелационог суда у Београду, наведено је да првостепени суд приликом доношења првостепене пресуде од 13.7.2015.године када је подводио утврђено чињенично стање под правну норму, односно образлажући квалификацију кривичног дела, повредио кривични закон, јер није применио одредбу члана 5 КЗ, којим је прописано да се на учиниоца кривичног дела примењује закон који је важио у време извршења кривичног дела, а ако је после извршења кривичног дела измењен закон, једном или више пута, примениће се закон који је најблажи за учиниоца. Како се окривљенима у овом кривичном поступку ставља на терет да су радње извршења кривичних дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези става 1 КЗ предузимали током 2008 и 2009. године, тачније до 15.10.2009. године, то је судско веће утврдило да је за инкриминисане радње које се окривљенима у овом кривичном поступку стављају на терет у периоду током 2008. године па до 11.10.2009. године, важио је Кривични законик који је ступио на снагу 01.01.2006. године, док за инкриминисане радње предузете после 11.09.2009. године важи Кривични законик који се примењује од 11.09.2009. године. Одредбом члана 246 став 2 у вези става 1 КЗ (Кривични законик донет 2005.године), прописано да ако дело из става 1 овог члана извршено од стране више лица која су се удружила за вршење тих дела, или учинилац овог дела организовао мрежу препродаваца или посредника, учинилац ће се казнити затвором од 5-15 година, док је одредбом члана 246 став 4 КЗ (нови закон), прописано да ако дело из става 1 овог члана извршено од стране организоване криминалне групе учинилац ће се казнити затвором од најмање 10 година. С обзиром на цитиране законске одредбе, уз основно правило временског важења кривичног закона, у конкретном случају, првостепени суд је на утврђено чињенично стање применио одредбе Кривичног законика из 2005.године, који је ступио на правну снагу 2006.године и по одредбама истог окривљене осудио у складу са законом запрећеним казнама.

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку (окривљени и заменик тужиоца Тужилаштва за организовани криминал) и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.