Министарка правде Нела Кубуровић и председник Вишег суда у Београду, Александар Степановић обишли су данас судску зграду у Тошином бунару 274г, у којој је привремено смештено другостепено кривично одељење, део другостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду, као и другостепено одељење Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Том приликом, министарка правде је заједно са председником суда, председницом другостепеног кривичног одељења судијом Слађаном Марковић и председницом другостепеног грађанског одељења, судијом Наташом Милутиновић, као и руководиоцем судске праксе, судијом Весном Дамјановић обишла просторије одељења и приручну архиву Вишег суда у Београду и Вишег јавног тужилаштва у Београду. У непосредној комуникацији са судијама, тужиоцима, као и судијским сарадницима, министарка правде се упознала са условима за рад, бројем предмета и начином функционисања ових судских одељења.