Поводом ТВ прилога „Судско веће у случају Ћурувија не ради у циљу истине“ и текста „ Контроверзне одлуке судског већа у случају Ћурувија“ у којима је објављена изјава Верана Матића, председника Комисије за истраживање убистава, Виши суд у Београду даје следеће саопштење:

Недопустиво и неодговорно је да се у телевизијском прилогу и тексту на интеренет порталу Н1, уз поименично навођење судија које чине судско веће у кривичном поступку, врши притисак на судије, компромитује поверење грађања у правосуђе, без основа доводи у питање законито поступање суда и прејудицира одлука судског већа у кривичном поступку, који није правноснажно окончан и који је у завршној фази.

Кривични поступак против оптуженог Радомира Марковића и других оптужeних пред Посебним одељењем за организовани криминал траје преко две године, до данас одржано је преко 85 главних претреса, на којима су изведени бројни докази и испитано преко 100 сведока. Судско веће у овом поступку у свему поступа ажурно, непристрасно и доноси одлуке искључиво на основу закона, а не под утицајем било какве „мрачне силе“ или других недозвољених утицаја.

С тога, најоштрије осуђујемо изјаве Верана Матића, председника Комисије за истраживање убистава : „Мислим да би то судско веће требало да тражи изузеће из процеса без обзира колико то тешко било, али начин вођења је такав да је поред кршења одредаба Кривичног закона има ту доста потеза који су говорили више о томе да је процес вођен да би се ослободили, а не да би се установила истина“ и „Мислим да се осећају да су добили некакав сигнал преко контраверзних одлука судског већа и очигледно вођења ка ослобађајућој пресуди и онда су решили да помогну кроз неколико текстова у Илустрованој политици такву атмосферу. И оно што је опасно је што то није само питање компромитовања овог процеса, већ цртање мета на друге људе".

Наведеним изјавама угрожава се самосталност и независност судова, крши уставом загарантована претпоставка невиности оптужених у овом судском процесу и врши директан пристисак на судско веће које по окончању завршних речи, доноси одлуку у овом кривичном поступку.

Виши суд у Београду подсећа да је према одредбама Устава РС и Закона о судијама, судија независан у поступању и доношењу одлуке, као и да је његова законска обавеза да непристрасно води поступак по својој савести у складу са властитом проценом чињеница и тумачењем права, уз обезбеђење правичног суђења и поштовање процесних права странака гарантованих Уставом, законом и међународним актима. Такође, Устав РС и Закоником о кривичном поступку прописује обавезу да се државни и други органи и организације, средства јавног обавештавања, удружења и јавне личности придржавају претпоставке невиности и да својим јавним изјавама о окривљеном, кривичном делу и поступку не повређују права окривљеног.

Виши суд у Београду апелује на уреднике и новинаре који прате рад правосуђа и Комисију за истраживање убистава, у чије име иступа новинар Веран Матић, да убудуће са посебном пажњом приступају приликом извештавања и давања изјава о кривичним поступцима који нису правноснажно окончани.