Виши суд у Београду- Одељење за ратне злочине је дана 26.новембра 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВОМ опт. Ранку Томић, због извршења кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из члана 144 Кривичног закона Савезне Републике Југославије и ОСУДИО ЈЕ на казну затвора у трајању од 5 (пет) година.

На основу члана 258 став 4 ЗКП-а оштећени се за остваривање имовинско-правног захтева упућује на парницу.

На основу члана 264 став 4 ЗКП, оптужена Ранка Томић ослобађа се од плаћања трошкова кривичног поступка, те исти падају на терет буџетских средстава суда.

Странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду, а преко овога суда, у року од 15 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.