Пред Вишим судом у Београду заказано је припремно рочиште у кривичном поступку који се води против оптуженог Иванов Немање и др., због кривичног дела тешко убиство за дан 25.децембра 2018. године, са почетком у 13.30 часова у судници број 12.
Сходно члану 345 став 2 Законика о кривичном поступку, припремно рочиште се одржава пред председником већа, без присутва јавности.