Пред Вишим судом у Београду – Одељењем за ратне злочине против оптужене Ранке Томић, због кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из члана 144 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије од 26.5.2016. године и која је измењена дана 16.11.2018. године, заказано је:  
јавно објављивање пресуде заказано је за  26.11.2018. године у 10,00 часова у судници број 2 у згради Вишег суда у Београду, ул. Устаничка 29.