Виши суд у Београду Посебно одељење за организовани криминал је дана 19. новембра 2018. године, донео и јавно објавио пресуду, којом је оптужене Славена Кантара, Алексеја Расказова и Војислава Радаковића, ОГЛАСИО КРИВИМ због извршења кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву у продуженом трајању из члана 234 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика и члана 61 Кривичног законика и осудио и то оптуженог Славена Кантара на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, коју ће издржавати без напуштања просторија у којима станује, уз примену електронског надзора, оптуженог Војислава Радаковића на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и оптуженог Алексеја Расказова на казну затавора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци.

На основу одредби чланова 91 и 92 Кривичног законика ОДУЗЕТА ЈЕ противправна имовинска корист прибављена кривичним делом, и то од компаније "Dimatex International Inc", Монтреал, Канада износ од 1.822.000,00 евра што је у динарској противредности износило 150.135.096,50 динара, од компаније "Trestle Business" S.A. Road Town, Tortorolа, Британска Девичанска Острва износ од 1.225.000,00 евра што је у динарској противредности износило 98.382.984,90 динара и од компаније "Midland Resources Holding" Ltd. St Peter Port, Guernesy, Велика Британија износ од 800.000,00 евра што је у динарској противредности износило 67.168.535,00 динара, које износе су наведене компаније дужне платити у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом извршења.

Оптужени Славен Кантар, Алексеј Расказов и Војислав Радаковић су обавезани да плате трошкове кривичног поступка и паушала суду, о чијој висини ће суд одлучити посебним решењем.

Пресуда је јавно објављена и укратко образложена, а оптужени поучени о праву на жалбу.