Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду на седници већа одржаној дана 2. oктобра 2018. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Вишег јавног тужилаштва, подигнуту против оптуженог Немање Иванов и оптуженог Дарка Весковића, којима се ставља на терет извршење кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву, као и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја у саизвршилаштву.

Испитујући оптужницу Вишег јавног тужилаштва, кривично ванпретресно веће је стало на становиште да скуп чињеница које се наводе у оптужници и произлазе из доказа прикупљених у предистражном и истражном поступку, непосредно поткрепљују основану сумњу да су оптужени учинили кривична дела која им се стављају на терет, на начин како је то описано у наведеној оптужници, те уједно и оправдавају подизање оптужбе у овој кривичноправној ствари.

Суд је извео закључак о постојању оправдане сумње као материјалног услова за оптужење у конкретном случају у односу на сваки од битних елемената кривичних дела, оценом свих доказа прибављених током истражног поступка.

Против овог решења оптужени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.

Кривично ванрасправно веће је дана 27. септембра 2018. године решењем према оптуженима последњи пут продужило притвор до 30 дана, и то према оптуженом Немањи Иванову због околности које указују ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а према оптуженом Дарку Весковићу због опасности од бекства и постојања особитих околности које указују ће у кратком временском периоду поновити кривично дело. На наведено решење изјављена је жалба од стране браниоца оптуженог о којој ће одлучити
Апелациони суд у Београду.