Пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду, дана 11.10.2018. године завршен је главни претрес у кривичном поступку који је вођен против оптуженог Шимшић Рајка, и др. („Фалсификовање исправе“), због кривичног дела из члана 346 КЗ, и др., по оптужном предлогу Тужилаштва за организовани криминал. Објављивање пресуде по овом предмету заказано за 25.октобар 2018. године, у 13,30 часова, у судници бр.1.