Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 11.октобра  априла 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом je оптужени Раданко Лојаница ОСЛОБОЂEН ОД ОПТУЖБЕ да је извршио кривично дело злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика.

На основу члана 265 став 1 Законика о кривичном поступку, трошкови кривичног поступка из члана 261 став 1 тачка 1 ЗКП-а, падају на терет буџетских средстава суда.

Против ове  пресуде дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду, у року од  8 дана, од дана пријема преписа пресуде, а преко овог суда.