Кривично ванпретресно веће Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду на седници већа одржаној дана 01. октобра 2018. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за ратне злочине, подигнуту против окривљених Гојка Лукића, Љубише Васиљевића, Душка Васиљевића, Јована Липовца и Драгане Ђекић, којом се окривљенима ставља на терет извршење кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 Кривичног закона Савезне Републике Југославије у саизвршилаштву у вези са чланом 22 Кривичног закона Савезне Републике Југославије.

Испитујући оптужницу Тужилаштва за ратне злочине, кривично ванпретресно веће је стало на становиште да скуп чињеница које се наводе у оптужници и произлазе из доказа прикупљених у предистражном и истражном поступку, непосредно поткрепљују основану сумњу да су окривљени учинили кривично дело које им се ставља на терет, на начин како је то описано у наведеној оптужници, те уједно и оправдавају подизање оптужбе у овој кривичноправној ствари.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.