Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Ненада Огњеновића и других:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 19. ОКТОБАР 2018. године у 10:00 часова, судница број 1, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.