Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Раданка Лојанице, због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 11. октобра 2018. године, са почетком у 13,00 часова, у судници број 4, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.