Кривично веће Вишег суда у Београду је, на седници већа дана 6. јула 2018.године, донело решење којим је ОДБИЛО молбу Министарства правде Румуније, која је овом суду достављена преко Министарства правде Републике Србије, дана 27.04.2017. године, у односу на окр. GHITA SEBASTIAN AURELIANA, држављанина Румуније, у сврху извршења налога о хапшењу за стављање у притвор од 14. априла 2017. године, у сврху обезбеђења присуства окривљеног Ghita Sebastian Aureliana истрази због сумње да је извршио осам кривичних дела наведених у актима надлежних органа.

Доносећи ову одлуку, ванпретресно кривично веће је имало у виду одредбе Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, а посебно чињеницу да је решењем Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Дирекције полиције – Управе граничне полиције – Канцеларије за азил од 01.06.2018. године, које је постало правноснажно дана 18.06.2018. године усвојен захтев за азил у Републици Србији држављанину Румуније Ghita Sebastian Aurelianu због претње прогоном у земљи порекла услед политичког мишљења, због чега је по налажењу тог органа, утврђено да Ghita Sebastian Aurelian испуњава услове за добијање азила у Републици Србији у облику уточишта, па како је издавање окривљеног затражено због кривичних дела из општег права ради гоњења истог због политичких убеђења, при чему би такође и положај окривљеног услед постајања свих наведених околности, у случају изручења Румунији био погоршан, то је веће, у складу са чланом 3 став 2 Европске конвенције о екстрадицији од 13.12.1957. године са Додатним протоколима којим је изричито прописано да се у том случају издавање окривљеног неће одобрити, донело одлуку о одбијању молбе за издавање окривљеног правосудним органима Румуније.

На основу члана 28 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима веће је списе доставило непосредно вишем суду (Апелационом суду у Београду), који ће, након саслушања јавног тужиоца и браниоца лица чије изручење се захтева, потврдити, укинути или преиначити донето решење. Правноснажно решење о одбијању изручења доставља се министарству надлежном за правосуђе, које о томе обавештава државу молиљу.