Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду на седници већа дана 9. јула 2018.године донело је наредбу да Више јавно тужилаштво у Београду, у року од три дана од дана пријема наредбе суда, донесе наредбу о допуни истраге, ради бољег разјашњења стања ствари, да би се испитала основаност оптужнице овог тужилаштва од 20. априла 2018. године, подигнуте против окривљеног Daniel David Corbettа и још тројице окривљених, којима је стављено на терет извршење кривичних дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, а једном окривљеном и кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.

У наредби овог суда су наведене радње које је потребно да Више јавно тужилаштво у Београду предузме у оквиру допуне истраге у циљу испитивања основаности предметне оптужнице и постојања оправдане сумње да су окривљени учинили кривична дела која им се стављају на терет и то допунско балистичко вештачење ватреног оружја.