Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 13. јула 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом су оптужени МИЛОРАД УЛЕМЕК,  оптужени ЗВЕЗДАН ЈОВАНОВИЋ,  оптужени ВЕСЕЛИН ЛЕЧИЋ,  оптужени МИЋО ПЕТРАКОВИЋ,  оптужени ДРАГОСЛАВ КРСМАНОВИЋ,  оптужени ДРАГИША РАДИЋ и оптужени ВЛАДИМИР ПОТИЋ.

На основу члана 423 тачка 2 ЗКП, ОСЛОБАЂЕНИ ОД ОПТУЖБЕ да су извршили  и то оптужени Милорад Улемек извршио кривично дело оружана побуна из члана 124 став 2 у вези става 1 Кривичног закона СРЈ, а оптужени Звездан Јовановић, Веселин Лечић, Мићо Петраковић, Драгослав Крсмановић, Драгиша Радић и Владимир Потић извршили кривично дело оружана побуна из члана 124 став 1 Кривичног закона СРЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 Кривичног закона СРЈ.

На основу члана 265 ЗКП, трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против ове пресуде јавни тужилац може изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.