Пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог окр.Милорада Улемека и других, због кривичног дела из чл.124 у вези  ст.2 у вези става 1 КЗ СРЈ и др.:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 13. јул 2018.године у 14:00 часова у судници број 2 у згради Вишег суда у Београду, ул. Устаничка 29.