Фото: Виши суд у Београду и Тањуг (видео)

27. јун 2018.године -  Београдска конференција правника, захваљујући подршци и помоћи Вишег суда у Београду и председника суда, судије Александра Степановића, а у сарадњи са Адвокатском комором Београда је данас у судници број 2 „Ђовани Фалконе“, одржала симулацију суђења, у којем су улоге тужилаца и одбране и осталих учесника у поступку одиграли студенти Правног факултета Универзитета у Београду.

Учесници суђења су били млади дипломирани правници и студенти права, првенствено са Правног факултета Универзитета у Београду, који су уз своје старије колеге менторе, адвоката Маје Атансковић, адвоката Наташе Јовичић и заменика Вишег јавног тужиоца, Јасмине Пауновић, симулирали рад судског већа, тужилаштва, одбране, окривљених, сведока и вештака.

У Посебном одељењу за организовани криминал, студенте и младе правнике су дочекали заменик председника Вишег суда у Београду, судија Светлана Алексић и председник Посебног одељења за органзовани криминал, судија Синиша Петровић.

Виши суд у Београду је по први пут уступио судницу посебних одељења за организовање оваквог вида стручне праксе студената, препознавши значај стицања практичних знања и вештина током студирања, који доприноси квалитетнијем усвајању теоријског знања и веома је корисна за младе правнике и будуће носиоце правосудних функције.