Виши суд у Београду је дана 27. јуна 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ И ТО :

оптужену Живку Кнежевић, због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 242 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика и осуђује на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци, 

 оптужену Мирјану Марковић, због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја подстрекавањем из члана 242 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 34 Кривичног законика и осуђује на казну затвора у трајању од 1 (једне) године,

и оптуженог Милоша Лончара, због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 242 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика, и осуђује на казну затвора у трајању од 1 (једне) године,

 На основу члана 425а Законика о кривичном поступку ОСТАЈЕ НА СНАЗИ решење о одређивању притвора од 17.04.2003.године, према оптуженој Мирјани Марковић.

Против наведене пресуде странке могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.