Кривично ванпретресно веће је данас, након већања и гласања, поступајући по примедбама Апелационог суда у Београду, донело решење којим према окривљеном Зорану Марјановићу продужен притвор до 30 дана, због начина и тежине последица извршења кривичног дела за које је прописана казна затвора преко десет година, који су у конкретном случају, довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

Против овог решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду, а преко овог суда, у року од 3 дана од дана пријема писменог отправка истог.

 

ПОРТПАРОЛ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ

Бојана Станковић