Виши суд у Београду је дана 11. маја 2018. године, у кривичном поступку који се води против оптуженог Беливук Вељка и других, донео и јавно објавио пресуду којом су ОСЛОБОЂЕНИ ОПТУЖБЕ и то: оптужени Беливук Вељко, оптужени Марко Миљковић и оптужени Мирко Којић, коме се судило у одсуству, да су извршили кривично дело убиство у помагању у саизвршилаштву из члана 113 КЗ у вези чл. 35 и 33 КЗ.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде јавни тужилац може изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.

Суд је донео решење којим је према оптуженом Беливуку Вељку и оптуженом Марку Миљковићу укинуо притвор и наредио да се исти одмах пусте на слободу.