Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду отпочело је са радом 1.марта 2018.године у складу са Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Службени гласник РС", број 94 од 24. Новембра 2016.године), који се примењује од 1.марта 2018.године.

У Посебном одељењу за сузбијање корупције формирана су два судећа већа, ванрасправно веће и одређене су две судије за претходни поступак.

Изменама и допунама годишњег распореда послова у Вишем суду у Београду од 23.02.2018.године и 27.02.2018.године,  четири судија Вишег суда у Београду је распоређено да поступа у Посебном одељењу за сузбијање корупције, док је за председника ванраправног већа тог одељења постављен председник Вишег суда у Београду. Одлуком Високог савета судства од 27.02.2018.године у Посебно одељење овог суда, упућено је још троје судија из судова са подручја београдске апелације.

У Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег суда у Београду, које је смештено у судској згради у Катанићевој улици број 15, суђења ће се одржавати у две смене, на начин како је то организовано у посебним одељењима овог суда у Устаничкој број 29.