Имајући у виду неповољну епидемиолошку ситуацију, као и њено погоршање услед ширења вируса заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS–CoV-2, као и нове мере Владе Републике Србије од 21.11.2020. године, које се примењују почев од 24.11.2020. године, уважавајући Инструкцију Градског завода за јавно здравље Београд за рад судова у склопу примене мера превенције ширења вируса SARS-COV-2,  а на основу члана 52. Закона о уређењу судова, председник Вишег суда у Београду судија Александар Степановић дана 23.11.2020. године доноси

 

УПУТСТВО О РАДУ СУДИЈА И ЗАПОСЛЕНИХ У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ ДОК СУ НА СНАЗИ МЕРЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 21.11.2020.ГОДИНЕ

 

Рад у Вишем суду у Београду, почев од 24.11.2020. године, организоваће се на следећи начин:

- Судијама распоређеним у другостепена грађанска и кривична одељења омогућује се рад од куће (припрема предмета за већање и израда судских одлука). Седнице већа ће се редовно одржавати у седишту Вишег суда у Београду, Улица Савска бр.17а.

- Судијама распоређеним у првостепена грађанска и кривична одељења, омогућује се рад од куће у данима у којима немају заказана суђења.

- Свим судијама указује се на могућност да суђења и седнице већа могу одржавати и у некој од 9 великих судница које се налазе у приземљу и на првом спрату судске зграде Палата правде, а у циљу обезбеђивања раздаљине веће од 2м између учесника у поступку, сходно препорукама надлежних здравствених институција.

- Свим судијским помоћницима Вишег суда у Београду, судијским приправницима и судијским приправницима волонтерима, као и корисницима почетне обуке Правосудне академије омогућује се рад од куће (припремање нацрта судских одлука), с тим да ће председници судских одељења сачинити распоред дежурних судијских помоћника.

- Руководиоци свих организационих јединица и служби суда чије је пословање потребно за редовно функционисање суда израдиће распоред рада запослених како би се посао несметано одвијао, а истовремено обезбедили услови и потребна дистанца за безбедан рад.

- Све судије, као и сви остали запослени и друга лица радно ангажована у Вишем суду у Београду, без обзира на начин обављања послова свог радног места, дужни су да буду доступни и на располагању свом непосредном руководиоцу и управи суда, као и да на позив непосредног руководиоца или управе суда приступе у судске просторије како би извршили своје радне обавезе и налоге.

Начин рада установљен овим Упутством, примењиваће се почев од 24.11.2020. године па до даљег, у складу са мерама Владе Републике Србије.

                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК
ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ
Судија Александар Степановић