На основу Одлуке градоначелника града Београда о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Београда број Г-020-4187/20 од 03.07.2020. године, која је објављена у “Службеном листу града Београда” број 84/20, Одлуке Владе Републике Србије о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда („Службени гласник РС“ број 94/2020 од 03.07.2020. године),  уважавајући Инструкцију Градског завода за јавно здравље Београд за рад судова у склопу примене мера превенције ширења вируса SARS-CoV-2 од 04.05.2020. године и у складу са Закључком Високог савета судства број 021-05-87/2020-01 од 06.07.2020. године, а на основу члана 52. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – одлука УС, 87/18 и 88/18 – одлука УС) и члана 6. Судског пословника ("Службени гласник РС", бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр, 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 и 93/2019), председник Вишег суда у Београду судија Александар Степановић, дана 06.07.2020. године доноси