На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

 

УРЕДБУ
о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године
"Службени гласник РС", број 38 од 20. марта 2020.

Можете погледати овде