ПРВОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

СУДНИЦА

СПРАТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

СУДНИЦА 05

1Б СПРАТ

Судија Јелена Шкулић

СУДНИЦА 06

1Б СПРАТ

Судија Оливера Ђурић

СУДНИЦА 07

1Б СПРАТ

Судија Виолета Јовановић

СУДНИЦА 09

1Б СПРАТ

Судија Славица Николић

СУДНИЦА 10

1Б СПРАТ

Судија Наташа Албијанић

СУДНИЦА 11

1Б СПРАТ

Судија Александар Трешњев

СУДНИЦА 12

1Б СПРАТ

Судија Владан Иванковић

СУДНИЦА 13

1Б СПРАТ

Судија Бојан Мишић

СУДНИЦА 14

1Б СПРАТ

Судија Зоран Божовић

СУДНИЦА 15

1Б СПРАТ

Судија Људмила Миљковић

СУДНИЦА 16

1Б СПРАТ

Судија Оливера Пајић

СУДНИЦА 17

1Б СПРАТ

Судија Зоран Ђорђевић

СУДИНЦА 18

1Б СПРАТ

Судија Ана Трифуновић Ђуричковић

СУДНИЦА 19

1Б СПРАТ

Судија Марина Анђелковић

СУДНИЦА 20

1Б СПРАТ

Судија Ивана Рамић

СУДНИЦА 23

1Б СПРАТ

Судија Весна Божовић Милошевић

 

  ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ И КРИВИЧНО ВАНПРЕТРЕСНО ВЕЋЕ

СУДНИЦА

СПРАТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

СУДНИЦА 08

1Б СПРАТ

Судница другостепеног кривичног одељења и кривичног ванпретресног већа

 

  ПРВОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

СУДНИЦА

СПРАТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

СУДНИЦА 30

2Б СПРАТ

Судија Драгана Марчетић

СУДНИЦА 31

2Б СПРАТ

Судија Љиљана Милосављевић

СУДНИЦА 33

2Б СПРАТ

Судија Драгиња Марић

СУДНИЦА 34

2Б СПРАТ

Судија Ивана Марковић Радојевић

СУДНИЦА 35

2Б СПРАТ

Судија Снежана Марјановић

СУДНИЦА 37

2Б СПРАТ

Судија Александра Лековић

СУДНИЦА 49

3Б СПРАТ

Судија Татјана Лемајић

СУДНИЦА 50

3Б СПРАТ

Судија Слађана Пантовић

СУДНИЦА 51

3Б СПРАТ

Судија Валентина Тодоровић Воркапић

СУДНИЦА 52

3Б СПРАТ

Судија Станислава Митровић

СУДНИЦА 53

3Б СПРАТ

Судија Сања Кнежевић Јојић

СУДНИЦА 54

3Б СПРАТ

Судија Даница Косовац

СУДНИЦА 57

3Б СПРАТ

Судија Слободан Керановић

СУДНИЦА 59

3Б СПРАТ

Судија Маја Пековић Савић

СУДНИЦА 60

3Б СПРАТ

Судија Ида Никитовић

 

  ДРУГОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

СУДНИЦА

СПРАТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

СУДНИЦА 32

2Б СПРАТ

Судница другостепеног грађанског одељења

 

  ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

СУДНИЦА/ КАБИНЕТ

СПРАТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

КАБИНЕТ - 05

2А СПРАТ

Судија Даринка Шћепановић

КАБИНЕТ - 06

2А СПРАТ

Судија Ана Милошевић

КАБИНЕТ - 08

2А СПРАТ

Судија Небојша Живковић

КАБИНЕТ - 09

2А СПРАТ

Дежурана претходни поступак

КАБИНЕТ - 07

2А СПРАТ

Сарадници – претходни поступак

 

 

  ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

СУДНИЦА/КАБИНЕТ

СПРАТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

СУДНИЦА 38

2Б СПРАТ

Судија Светлана Ковачевић

СУДНИЦА 39

2Б СПРАТ

Судија Марија Аранђеловић Јуреша

СУДНИЦА 40

2Б СПРАТ

Судија Снежана Николић Гаротић

СУДНИЦА 41

2Б СПРАТ

Судија Зоран Ганић

СУДНИЦА 43

2Б СПРАТ

Судија Ивана Бурсаћ

КАБИНЕТ - 01

2А СПРАТ

Дежурана претходни поступак - корупција

КАБИНЕТ - 02

2А СПРАТ

Судија за претходни поступак Посебног одељења за сузбијање корупције - Ивана Бурсаћ

КАБИНЕТ - 03

2А СПРАТ

Судија за претходни поступак Посебног одељења за сузбијање корупције – Милош Лабудовић

КАБИНЕТ - 04

2А СПРАТ

Сарадници корупција – претходни поступак

 

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ

СУДНИЦА

СПРАТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СУДИЈЕ

СУДНИЦА 44

2Б СПРАТ

Судија Вера Софреновић

СУДНИЦА 45

2Б СПРАТ

Судија Небојша Ковачевић

СУДНИЦА 47

2Б СПРАТ

Судија Верица Васојевић