У циљу благовременог, прецизног и тачног обавештавања јавности, овај суд даје следећe

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

ПРЕСЕЉЕЊЕ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ У ПАЛАТУ ПРАВДЕ

 

Имајући у виду да је завршена реконструкција судске зграде Палата правде, у Београду у улици Савска 17а, обавештавамо Вас да ће на наведену адресу сталног седишта Вишег суда у Београду од  28.10.2019.године бити смештено Првостепено грађанско одељење, Другостепено грађанско одељење, Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију и Одељење судске праксе Вишег суда у Београду из судске зграде у Тимочкој улици бр. 15 и Тошиног бунара бр. 274г, као и Првостепено и Другостепено кривично одељење, Одељење за претходни поступак, Одељење за малолетнике и Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду из судске зграде у улици Катанићева бр. 15.

Такође, обавештавамо Вас да писарница Вишег суда у Београду због предстојеће селидбе неће радити са странкама у периоду од 24.10.2019. године до 04.11.2019. године изузев у предметима који се по закону и Судском пословнику сматрају хитним, као и да током наведеног периода, из техничких разлога,  неће бити у функцији електронска пошта суда.

Надаље Вас обавештавамо да ће заказана суђења у периоду селидбе бити накнадно презаказана и одржана у згради правосудних органа у улици Савска 17а, почев од  04.11.2019. године, а спискови распореда кабинета и судница које ће користити судије горе поменутих одељења Вишег суда у Београду биће истакнути на видним местима, као и на самом улазу у зграду суда.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ 3D ПРИКАЗ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У УЛИЦИ САВСКА бр. 17а