У циљу благовременог, прецизног и тачног обавештавања јавности, овај суд даје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

Због реконструкције и адаптације зграде Палата правде у улици Савска 17а, седиште кривичних одељења Вишег суда у Београду је у унапред планираном року измештено на нову локацију у Београду у Катанићеву улицу број 15, са свим лицима и стварима. Пресељено је 230 запослених, близу 20.000 кутија са предметима, као и целокупни судски инвентар, а пресељење је извршено без било каквих пропуста у раду.

Према унапред утврђеном редоследу активности, Виши суд у Београду је од 1.9.2016. године на новој локацији функционално и технички спреман за рад са странкама, те ће, како је то претходно саопштено од стране суда и пренето у средствима јавног информисања, писарница кривичних одељења Вишег суда у Београду у Катанићевој улици започети са радом 5.9.2016. године, од 8 часова. Наведеног датума на новој локацији започеће са радом и шалтери за пријем судских писмена и издавање уверења Вишег суда у Београду, а поново ће бити у функцији и следеће адресе електронске поште суда: uprava@bg.vi.sud.rs, bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs, tanja.koljensic@bg.vi.sud.rs.

Суђења која су заказана у септембру месецу биће одржана у згради правосудних органа у Катанићевој улици број 15, почев од 12.9.2016. године, а спискови распореда кабинета и судница које ће користити судије кривичних одељења Вишег суда у Београду биће истакнути на видним местима, као и на самом улазу у зграду суда.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ 3D ПРИКАЗ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КАТАНИЋЕВОЈ УЛИЦИ бр.15