На седници Народне скупштине Републике Србије одржаној дана 23. маја 2014.године, усвојен је предлог Високог савета судства да се за председника Вишег суда у Београду изабере судија Апелационог суда у Београду Александар Степановић.

На овај начин Виши суд у Београду ће први пут од његовог оснивања 01. јануара 2010.године, представљати председник суда.

Судија Александар Степановић изабран је 1998.године за судију Трећег општинског суда у Београду, у ком суду је обављао судијску функцију до 01. јануара 2010.године, а у једном периоду био је и председник кривичног одељења тог суда.

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009.године изабран је за судију Вишег суда у Београду, где је првобитно поступао у истражном одељењу до августа 2011.године, а потом у кривичном одељењу Вишег суда у Београду, као и у кривичном ванпретресном већу као стални члан већа.

Oдлуком вршиоца функције председника Апелационог суда у Београду именован је за новог вршиоца функције председника Вишег суда у Београду, и наведену функцију обављао је од 16. априла 2013.године до 23. маја 2014.године, када је изабран за председника Вишег суда у Београду.

Одлуком Високог савета судства од 22. октобра 2013.године, изабран је за судију Апелационог суда у Београду.

Иначе, председник је кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду.

Главни и одговорни уредник је Редакције Билтена судске праксе Вишег суда у Београду.

Предавач - ментор за обуку полазника на Правосудној академији и испитивач на завршном испиту корисника почетне обуке на Правосудној академији. Члан је и Комисије за жалбе и приговоре Правосудне академије.

Заменик је председника Комисије за праћење и спровођење новог Законика о кривичном поступку коју је образовало Министарство правде и државне управе РС

Члан је Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 2018. године;

По основу закљученог споразума о сарадњу Правног факултета Универзитета у Београду и тадашњег Трећег општинског суда у Београду и удружења “Млади правници Србије”, био је ангажован на стручном усавршавању и спровођењу судске праксе студената треће и четврте године Правног факултета Универзитета у Београду, те студената Правног факултета “Унион”, у виду предавања о судским поступцима са аспекта судске праксе, писања правних аката, симулација суђења и праћења судских поступака;

Аутор је више текстова објављених у билтенима Трећег општинског суда у Београду и билтенима Вишег суда у Београду и другој стручној литератури.

Учесник је бројних стручних семинара.