Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, је 11.октобра 2016.године, у оквиру саветовања судова "Судијски дани 2016" у Врњачкој бањи доделио награде и признања најбољим и најажурнијим првостепеним судовима у држави, у циљу промовисања ефикасности, квалитета и иновативности у раду и најбоље праксе. Препознавши резултате Вишег суда у Београду, који су до сада постигнути у циљу повећања ефикасности у раду и решавању старих предмета, Врховни касациони суд је колективу Вишег суда у Београду доделио признање за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система у Републици Србији за 2016. годину.