Visi sud pretraga

PROMENjENO SEDIŠTE VIŠEG SUDA U BEOGRADU

U cilju blagovremenog, preciznog i tačnog obaveštavanja javnosti, ovaj sud daje sledeće

S A O P Š T E Nj E

Zbog rekonstrukcije i adaptacije zgrade Palata pravde u ulici Savska 17a, sedište krivičnih odeljenja Višeg suda u Beogradu je u unapred planiranom roku izmešteno na novu lokaciju u Beogradu u Katanićevu ulicu broj 15, sa svim licima i stvarima. Preseljeno je 230 zaposlenih, blizu 20.000 kutija sa predmetima, kao i celokupni sudski inventar, a preseljenje je izvršeno bez bilo kakvih propusta u radu.

Prema unapred utvrđenom redosledu aktivnosti, Viši sud u Beogradu je od 1.9.2016. godine na novoj lokaciji funkcionalno i tehnički spreman za rad sa strankama, te će, kako je to prethodno saopšteno od strane suda i preneto u sredstvima javnog informisanja, pisarnica krivičnih odeljenja Višeg suda u Beogradu u Katanićevoj ulici započeti sa radom 5.9.2016. godine, od 8 časova. Navedenog datuma na novoj lokaciji započeće sa radom i šalteri za prijem sudskih pismena i izdavanje uverenja Višeg suda u Beogradu, a ponovo će biti u funkciji i sledeće adrese elektronske pošte suda: uprava@bg.vi.sud.rs, bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs, tanja.koljensic@bg.vi.sud.rs.

Suđenja koja su zakazana u septembru mesecu biće održana u zgradi pravosudnih organa u Katanićevoj ulici broj 15, počev od 12.9.2016. godine, a spiskovi rasporeda kabineta i sudnica koje će koristiti sudije krivičnih odeljenja Višeg suda u Beogradu biće istaknuti na vidnim mestima, kao i na samom ulazu u zgradu suda.

VIŠI SUD U BEOGRADU

 

 

 

 

POGLEDAJTE 3D PRIKAZ ZGRADE PRAVOSUDNIH ORGANA
U KATANIĆEVOJ ULICI br.15

Dodato: 2.09.2016.