Visi sud pretraga

ZAPOSLENI

     Prema novom Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu koji je donet 22.12.2015.godine, koji je stupio na snagu 25.01.2016.godine, Viši sud u Beogradu ima ukupno 397 zaposlenih, od toga 263 državnih službenika i 134 nameštenika.
 
      U krivičnom i parničnom odeljenju Višeg suda u Beogradu, navedenim Pravilnikom utvrđeno je 54 radnih mesta i sistematizovano 268 zaposlenih, od toga 186 državnih službenika i 82 nameštenika, dok je u posebnim odeljenjima Višeg suda u Beogradu - Posebnom odeljenju (za krivična dela organizovanog kriminala) i Odeljenju za ratne zločine, navedenim Pravilnikom utvrđeno 30 radnih mesta i sistematizovano 129 zaposlenih i to 77 državnih službenika i 52 nameštenika.

      Detaljniji pregled opisa poslova zaposlenih u Višem sudu u Beogradu može se pogledati u:

NOVI Pravilnik  o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Bogradu od 22.12.2015. godine 
Preuzmi dokument (.pdf)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu - 5
Preuzmi dokument (.pdf)

NOVI Pravilnik  o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Bogradu od 25.03.2014. godine 
Preuzmi dokument (.pdf)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu - 4
Preuzmi dokument (.pdf)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu - 3
Preuzmi dokument (.pdf)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu - 2
Preuzmi dokument (.pdf)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu - 1
Preuzmi dokument (.pdf)

Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu
Preuzmi dokument (.pdf)