Visi sud pretraga

SUDSKA ODELjENjA

     Sudije koje postupaju u istoj pravnoj oblastiulaze u sastav sudskog odeljenja.

   Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja, koga po pribavljenom mišljenju odeljenja, postavlja predsednik suda i to godišnjim rasporedom poslova.

     Sudije koje su raspoređene u prvostepena sudska odeljenja su predsednici veća, a u slučaju sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje ih sudija koga odredi predsednik suda.

     U veću sastavljenom od dvojice sudija i trojice sudija porotnika (veće petorice) obavezni su da kao članovi veća učestvuju sve sudije.

      Raspored učestvovanja sudija u veću petorice određuje predsednik suda, a evidenciju o učešću vodi lice koje odredi predsednik suda.

      Poslovi i radni zadaci u okviru pojedinih odeljenja obavljaju se saglasno nadležnosti određenoj zakonom.

     U Višem sudu u Beogradu, s obzirom na broj sudskih veća i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti, obrazovana su sledeća sudska odeljenja:

Odeljenje za prethodni postupak

Krivično odeljenje (prvostepeno i drugostepeno)

Odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima

Posebno odeljenje (za organizovani kriminal)

Odeljenje za ratne zločine

Građansko odeljenje (prvostepeno i drugostepeno)

Odeljenje za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju

Odeljenje za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku