Visi sud pretraga

STATISTIČKI IZVEŠTAJI

Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izveštaje o radu odeljenja i službi, koji su potrebni sudskoj upravi, a na osnovu kojih izveštaja se razmatraju rezultati rada pojedinih odeljenja, službi i suda kao celine i daju predlozi za unapređenje rada u sudu.

U sudu se tromesečno, šestomesečno, godišnje i trogodišnje sačinjavaju izveštaji o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju se ministru, neposrednom višem sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva.

 

Godišnji izveštaj za 2017. god.
Preuzmi dokument (pdf) 

Godišnji izveštaj za 2016. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj za 2015. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Program rešavanja starih predmeta u Višem sudu u Beogradu za 2018. godinu
Preuzmi dokument (pdf)

Program rešavanja starih predmeta u Višem sudu u Beogradu za 2017. godinu
Preuzmi dokument (pdf)

Program rešavanja starih predmeta u Višem sudu u Beogradu za 2016. godinu
Preuzmi dokument (pdf)

Program rešavanja starih predmeta u Višem sudu u Beogradu za 2015. godinu
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj za 2014. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Program rešavanja starih predmeta u Višem sudu u Beogradu za 2014. godinu
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj za 2013. god.
Preuzmi dokument (pdf)

TROGODIŠNjI IZVEŠTAJ - 2010-2012. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj - 2012. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj - 2011. god.
Preuzmi dokument ( pdf )

Godišnji izveštaj - 2010. god.
Preuzmi dokument ( pdf )