Visi sud pretraga

STATISTIČKI IZVEŠTAJI

Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izveštaje o radu odeljenja i službi, koji su potrebni sudskoj upravi, a na osnovu kojih izveštaja se razmatraju rezultati rada pojedinih odeljenja, službi i suda kao celine i daju predlozi za unapređenje rada u sudu.

U sudu se tromesečno, šestomesečno, godišnje i trogodišnje sačinjavaju izveštaji o radu suda, odeljenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji i dostavljaju se ministru, neposrednom višem sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva.

Godišnji izveštaj za 2016. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj za 2015. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Program rešavanja starih predmeta u Višem sudu u Beogradu za 2016. godinu
Preuzmi dokument (pdf)

Program rešavanja starih predmeta u Višem sudu u Beogradu za 2015. godinu
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj za 2014. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Program rešavanja starih predmeta u Višem sudu u Beogradu za 2014. godinu
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj za 2013. god.
Preuzmi dokument (pdf)

TROGODIŠNjI IZVEŠTAJ - 2010-2012. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj - 2012. god.
Preuzmi dokument (pdf)

Godišnji izveštaj - 2011. god.
Preuzmi dokument ( pdf )

Godišnji izveštaj - 2010. god.
Preuzmi dokument ( pdf )