Visi sud pretraga

KONTAKT

VIŠI SUD U BEOGRADU - osnovni podaci

Adresa:
Privremeno sedište krivičnih odeljenja - ul. Katanićeva br.15, 11000 Beograd,
Građansko odeljenje - ul.Timočka br.15, 11000 Beograd
Posebna odeljenja - ul. Ustanička br.29, 11000 Beograd
Telefoni:
00 381 11 63 54 600 - Krivična odeljenja, ul.Katanićeva br.15
00 381 11 30 83 400 - Građansko odeljenje, ul.Timočka br.15
00 381 11 30 82 514 - Posebna odeljenja, ul.Ustanička br.29
Faks krivičnih odeljenja: 00 381 11 63 54 951
Faks građanskog odeljenja: 00 381 11 30 83 414
Faks Posebnih odeljenja: 00 381 11 30 82 780
Email: uprava@bg.vi.sud.rs
Website: www.bg.vi.sud.rs
Matični broj: 17772678
Šifra delatnosti: 75230
PIB: 106398735
Žiro račun-depozit: 840-238802-67
Žiro račun-sudske takse: 840-29584845-11
Žiro račun-novčana kazna, troškovi krivičnog postupka i paušala: 840-29558845-23


KONTAKTI

Uprava suda:
Sekretar suda - Tanja Koljenšić
kontakt telefon: 011/635-4610;
e-mail: tanja.koljensic@bg.vi.sud.rs

Upravitelj suda - Miroslav Slamarski
kontakt telefon: 011/635-4602

Koordinator za medije i ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Bojana Stanković
kontakt telefon: 011/635-4604 i 063/654-687
e-mail: bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs

Administrativno tehnički sekretar - Jelena Wekerle
kontakt telefon: 011/635-4605;

Pomoćnik administrativno tehničkog sekretara (građansko odeljenje) - Danijela Madžarević
kontakt telefon: 011/308-3419;

Pisarnica:
Upravitelj pisarnice Višeg suda u Beogradu:
Vesna Obradović
kontakt telefon: 011/635-4603;

Rukovodilac odeljenja krivične pisarnice Višeg suda u Beogradu, ul.Katanićeva br.15:
Miroslav Nastasović
kontakt telefon: 011/635-4520;

Zakazivanje razgledanja sudskih spisa krivičnih odeljenja (u periodu od 13,00 do 14,00 časova) i 
kratka obaveštenja o predmetima krivičnog odeljenja:
kontakt telefon: 011/635-4646;

Rukovodilac odeljenja građanske pisarnice Višeg suda u Beogradu, ul.Timočka br.15:
Zorica Stefanović
kontakt telefon: 011/308-3444;

Kratka obaveštenja o predmetima građanskog odeljenja:
kontakt telefon: 011/308-3447;

Rukovodilac odeljenja pisarnice posebnih odeljenja Višeg suda u Beogradu, ul.Ustanička br.29:
Viktor Vuković
kontakt telefon: 011/308-2514.

Dežurana
prvi sprat, sudnica broj 14
kontakt telefon:  011/635-4793

Računovodstvo:
Rukovodilac računovodstva Višeg suda u Beogradu
Mirjana Milenković Petrović
kontakt telefon: 011/635-4608

Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima
Ulica Ustanička broj 29
Slavica Peković, kontakt telefon: 011/ 3082 -644
Anđela Radonjić, kontakt telefon: 011/ 3082-586
faks službe 011/3082-786.