Visi sud pretraga

JAVNE NABAVKE

 

Javne nabavke u 2018. godini:

 

 

JNMV 9/2018 - Nabavka male vrednosti usluga kontrolisanja, održavanja - popravki instalacija panik rasveta u objektima Višeg suda u Beogradu

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

 

JNMV 8/2018 - Nabavka male vrednosti kontrolisanja, održavanja - popravki instalacija panik rasvete u objektima Višeg suda u Beogradu

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JNMV 7/2018 - Nabavka male vrednosti usluga kontrolisanja, održavanja  i dr.

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču u postupku javne nabavke od 01.03.2018.godine 

Odgovor potencijalnom ponuđaču u postupku javne nabavke od 12.03.2018.godine

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - izmenjena

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JNMV 2/2018 - Nabavka male vrednosti usluga kontrolisanjam, održavanja i dr.

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora, u partijama 1, 2 i 4

Obaveštenje o zaključenim ugovorima po partijama 1, 2, i 4

Odluka o obustavi postupka, u partiji 3

Obaveštenje o obustavi postupka nabavke, u partiji 3

 

JNMV 1/2018 - Nabavka male vrednosti usluga održavanja i popravke službenih automobila

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencionalnom ponuđaču - I 

Odgovor potencionalnom ponuđaču - II

Odgovor potencionalnom ponuđaču - III

Odluka obustavi postupka

 

JNVV 1/2018 - Javna nabavka električne energije 

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javne nabavke u 2017. godini:

 

JNMV 11/2017 - Nabavka male prednosti po partijama kafe, čaja i srodnih proizvoda, bezalkoholnih osvežavajućih napitaka, negazirane i gazirane mineralne vode, voćnih sokova

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u partiji 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u partiji 1

 

JNMV 10/2017 - Nabavka štampanih obrazaca

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 9/2017 - Nabavka rengenskog generatora

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 8/2017 - Održavanje i popravka liftova

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 6/2017 - Javna nabavka male vrednosti audio video opreme

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 5/2017 - Održavanje i popravka fotokopir aparata

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partije 2 i 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partije 1

 

JNMV 4/2017 - Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 3/2017 - Javna nabavka održavanja i popravke liftova

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Odluka o dodeli ugovora

 

JNMV 2/2017 - Nabavka štampanih obrazaca 

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka nabavke

 

JNMV 1/2017 - Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNVV 2/2017 - Nabavka kancelarijskog materijala i tonera

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNVV 1/2017 - Javna nabavka električne energije 

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javne nabavke u 2016. godini:PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBRASCI

 

JNMV 15/2016 - Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u partiji 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u partiji 2

 

JNMV 14/2016 - Održavanje i popravka liftova

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 13/2016 - Održavanje i popravka fotokopir aparata

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 10/2016 - Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JNMV 8/2016 - Održavanje i popravka fotokopir aparata

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 7/2016 - Održavanje i popravka liftova

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 6/2016 - Javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNVV 2/2016 - Nabavka kancelarijskog materijala i tonera

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor potencijalnom ponuđaču-1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 1/2016 - Štampani obrasci

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču-1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 2/2016 - Nabavka bezolovnog benzina i dizel goriva

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču-1

Izmena konkursne dokumentacije

Produženje roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNVV 1/2016 - Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Javne nabavke u 2015. godini:

 

JNMV 16/2015 -  Usluge održavanja i popravke liftova u objektu Savska 17a

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 9/2015 -  Usluge održavanja i popravke protivpožarne opreme i instalacija za dojavu požara

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima (partije 1,2, i 4)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -partija 3

 

JNMV 14/2015 - Javna nabavka male vrednosti fotokopir aparata i prateće opreme

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču-1

Odgovor potencijalnom ponuđaču-2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 8/2015 - Nabavka kafe, čaja, bezalkoholnih napitaka...

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču-1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 15/2015 - Nabavka potrošnog elektro materijala

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

JNMV 5/2015 - Održavanje i popravka fotokopir aparata

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 6/2015 - Nabavka potrošnog higijenskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 7/2015 - Nabavka potrošnog elektro materijala

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Dopuna konkursne dokumentacije

Produženje roka za podnošenje ponuda

Odgovor potencijalnom ponuđaču-1

Obustava postupka

 

 

JNMV 4/2015 - Održavanje liftova

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču-1 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 

JNVV 3/2015 - Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala i toner kaseta

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

JNMV 3/2015 - Punjenje istrošenih toner kaseta

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Dopuna konkursne dokumentacije

Dopuna konkursne dokumentacije-2

Produženje roka za podnošenje ponuda

Produženje roka za podnošenje ponuda-2

Odgovor potencijalnom ponuđaču-1 

Odgovor potencijalnom ponuđaču-2

Odgovor potencijalnom ponuđaču-3

Odgovor potencijalnom ponuđaču-4

Odgovor potencijalnom ponuđaču-5

Odgovor potencijalnom ponuđaču-6

Obustava postupka


 

JNMV 2/2015 - Nabavka benzina i dizel goriva

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 1/2015 - Nabavka štampanog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Odgovor potencijalnom ponuđaču-2

Odgovor potencijalnom ponuđaču-3

Odgovor potencijalnom ponuđaču-4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNVV 2/2015 - Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNVV 1/2015 - Nabavka ulja za loženje

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javne nabavke u 2014. godini:

 

JNMV 12/2014 - Nabavka voćnih i sokova od povrća

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 6/2014 - Usluge mobilne telefonije

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Odgovor potencijalnom ponuđaču-2

Odgovor potencijalnom ponuđaču-3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 11/2014 - Nabavka kafe, čaja i srodnih proizvoda, bezalkoholnih osvežavajućih napitaka, negazirane i gazirane mineralne vode, voćnih i sokova od povrća

Obaveštenje o podnošenju zahteva za zaštitu prava

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Odgovor potencijalnom ponuđaču-2

Obaveštenje - zaključen ugovor u partiji 2

Obaveštenje - obustava postupka u partiji 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

 

PP 1/2014 - Radovi na sanaciji kanalizacione mreže

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 9/2014 - Održavanje i popravka vatrogasne opreme

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Dopuna konkursne dokumentacije-2

Odgovor potencijalnom ponuđaču-2

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 

 

JNVV 1/2014 - Potrošni kancelarijski materijal i toner kasete

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču

IZMENjENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču - 2

Odgovor potencijalnom ponuđaču - 3

 

 

JNMV 5/2014 - Usluge održavanja liftova

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 3/2014 - Potrošni higijenski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JNMV 2/2014 - Nabavka benzina i dizel goriva

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

JNMV 1/2014 - Računarska oprema

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnim ponuđačima u postupku JNMV 1/2014

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 

 

Javne nabavke u 2013. godini:

 

 JNVV 3/2013 - Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Izmena konkursne dokumentacije otvorenog postupka nabavke električne energije JNVV 3/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 11/2013 - Štampani kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNVV 2/2013 - Otvoreni postupak javne nabavke ulja za loženje

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnim ponuđačima - dodatne informacije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda - JNVV 2/2013

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odgovor potencijalnim ponuđačima - dodatne informacije -2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku javne nabavke JNVV 2/2013

JNMV 10/2013 - Javna nabavka male vrednosti dva izmenjivača toplote sa pratećim radovima

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti 10/2013

JNMV 9/2013 -   Kafa, čaj, bezalkoholna pića, mineralne vode itd.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti 9/2013

 

JNMV 14/2016 - Javna nabavka male vrednosti 
                           usluga održavanja i popravke liftova

Poziv za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odgovor potencijalnom ponuđaču